Jak tanio zjeść potrawę -
Artykuł
Nazwa artykułu:Steki z antrykotu
Składnik potraw:Antrykot
Kategoria artykułu:Mięso