Jak tanio zjeść potrawę -
Artykuł
Nazwa artykułu:Steki cielęce bez kości
Składnik potraw:Cielęcina - stek
Kategoria artykułu:Mięso